Home

Gladde slang waarneming

Gladde slang - Coronella austriaca - Waarneming.nl. zeer zeldzaam. inheems. vervaagd (5km Voel je vrij om zelf ook waarnemingen onder embargo in te voeren, deze worden dan pas later gedeeld. We weten ook, dat informatie over zeldzaamheden die op Waarneming.nl worden verborgen, via andere kanalen wel gedeeld wordt. Gladde slang Coronella austriaca LAURENTI 1768. Reptielen en amfibieën Gladde slangen Coronell Unieke waarneming: gladde slang wurgt en verorbert hazelworm! Gladde slang versus hazelworm. Het is bekend dat de gladde slang naast insecten als vlinders, mieren en libellen ook wel andere reptielen eet. Maar dit is bijna nooit gezien, laat staan vastgelegd op beeld

Daarbij speelt zeldzaamheid en locatie een rol. Wij volgen de situatie van dag tot dag. Voel je vrij om zelf ook waarnemingen onder embargo in te voeren, deze worden dan pas later gedeeld. We weten ook, Gladde slang Coronella austriaca LAURENTI 1768. Reptielen en amfibieën Gladde slangen Coronella Coronella austriaca. Soort Details Voel je vrij om zelf ook waarnemingen onder embargo in te voeren, deze worden dan volledig onzichtbaar tot de ingestelde datum. Gladde slang Coronella austriaca LAURENTI 1768. Reptielen en amfibieën Gladde slangen Coronella Coronella austriaca. Soort. Vorige week kwam ik een gladde slang tegen waarvan foto's staan op waarneming.nl. Het bijzondere is dat 2 dagen voor mijn waarneming op precies dezelfde plaats een precies dezelfde slang lag, maar dan met felblauwe ogen Voel je vrij om zelf ook waarnemingen onder embargo in te voeren, deze worden dan volledig onzichtbaar tot de ingestelde datum. We weten ook, dat informatie over zeldzaamheden die op Waarnemingen.be worden verborgen, via andere kanalen wel gedeeld wordt. Gladde slang Coronella austriaca LAURENTI 1768 De gladde slang is een niet-giftige slang uit de familie toornslangachtigen en de onderfamilie Colubrinae. Het is een van de drie soorten slangen die ook voorkomt in Nederland en België, naast de adder en de ringslang. De belangrijkste onderscheidende kenmerken van de gladde slang zijn de vrij uniforme bruine tot grijsbruine kleur, de gladde schubben, de donkere vlekkenrijen op de rug en staart, de eivormige kop met een ietwat spatelvormige snuit, gele ogen en een ronde pupil. De.

Plotseling stak een ongeveer 85cm lange Gladde Slang kronkelend het pad over naar de slootkantbegroeiing van de Zure Maat in, het slootje langs het dijkje. Het is een unieke waarneming want deze slangensoort wordt vanwege zijn schutkleur zelden opgemerkt en uit de Verspreidingskaart Reptielen van het Waterschap Vallei & Eem bleek dat deze slang nog nooit in de Eemvallei is gesignaleerd Gladde slang is volgens mij, op basis van zijn verspreiding in Nederland, zo goed als uitgesloten. Geef je waarneming in ieder geval door aan Ravon (voorzover dat niet gebeurt via waarneming.nl) Gelog Voel je vrij om zelf ook waarnemingen onder embargo in te voeren, deze worden dan volledig onzichtbaar tot de ingestelde datum. Gladde slang Coronella austriaca LAURENTI 1768. Reptielen en amfibieën Gladde slangen Coronella Coronella austriaca. Soort Details; Waarnemingen; Kaarten.

Unieke waarneming: gladde slang wurgt en verorbert

Slangen met dergelijke giftanden komen ook voor in families van over het algemeen niet-giftige slangen, zoals de familie gladde slangen (Colubridae). Sommige soorten kunnen echter, als men er al in slaagt om zich aan de achter in de bek staande giftanden te prikken, levensgevaarlijk zijn De gladde slang heeft in de Rode Lijst de status Bedreigd. De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). In het RAVON tijdschrift is een artikel over deze wet verschenen. Dit artikel is hier te vinden

De gladde slang is, in de schaduw van adder en ringslang, de minst bekende van de Nederlandse slangen. Hij leeft onder andere in het Fochteloërveen De gladde slang (Coronella austriaca) heeft door zijn ongekielde schubben een glad uiterlijk. Hij wordt nogal eens verward met de adder. Het verschil zit hem in de ronde pupil, de duidelijk slankere bouw, een hooguit wat vage zigzagtekening en een langere staart De gladde slang (Coronella austriaca) heeft net als de adder roodoranje ogen maar net als de ringslang een ronde pupil. De zigzagtekening op de rug komt veel voor bij adders maar soms ook bij andere slangen wat tot verwarring kan leiden bij soorten buiten de Benelux De gladde slang is de minst bekende onder de Nederlandse slangen. Het Fochteloëveen en het Dwingelderveld behoren net als de Veluwe en Limburg tot de kerngebieden waar het dier voorkomt. Het zijn. De slang kan prooien en vijanden eerder waarnemen vooraleer zij de slang opmerken. Uit waarnemingen van een volledig blind exemplaar in gevangenschap blijkt, dat de ringslang zich ondanks de handicap uitstekend kan oriënteren en ook voedsel kan vinden. Lange tijd werd wel gedacht dat ringslangen prooien als kikkers en padden kunnen hypnotiseren

Sinds kort worden alle waarnemingen van de gladde slang gebundeld in de online database Slangenportaal, opgericht door RAVON. In 2016 werd er een radio-telemetrische studie opgestart om de grootte van het activiteitsgebied van de gladde slang te achterhalen De gladde slang gold lange tijd als lastig te inventariseren. De laatste jaren is de kennis over de manieren waarop deze slang geïnventariseerd kan worden echter sterk toegenomen, met grotere aantallen waarnemingen tot gevolg. Bron Auteur(s) Delft, J.J.C.W. van, Keijsers, P.L.G. Publicatie Het had mij logischer geleken als de verandering gelijktijdig op Waarneming.nl, Waarneming.be en Observation.org was doorgevoerd en even met RAVON en de Belgen besproken was. De SHF meldt in het citaat trouwens alleen dat er artikel verschenen is waarin voorgesteld wordt de ondersoort Natrix natrix helvetica soortstatus te verlenen Waarneming.nl > Diversen > Praat maar raak > Dit komt op de omslag van een monografie over, je raad het al, de gladde slang. Een Duitstalig boekje wat naar verwachting volgend jaar uitgebracht gaat worden door Laurenti Verlag. Gelogd Paul Veenvliet Eindelijk:.

Gladde slang - Coronella austriaca - Waarnemingen

 1. g.nl > VERPLAATST: deter
 2. g. Mijn eerste gladde slang, 26-04-2008. Fochteloërveen. Mijn eerstvolgende ontmoeting met een gladde slang duurt vervolgens bijna een maand, maar op vrijdag 23 mei 2008 is het wederom raak, vlakbij de plek van de eerste waarne
 3. De gladde slang heeft in Vlaanderen een uitgesproken voorkeur voor droge terreinen zoals heidegebieden, bosranden, droge graslanden, open plekken in loofbossen, zandgroeven, spoorwegtaluds en stenige hellingen. Volwassen gladde slangen voeden zich met kleine knaagdieren en hun nestjongen en met jongen van op de grond broeden vogels

Van die gladde slang snap ik overigens wel dat je het dier even snel geholpen hebt om uit de gevarenzone te komen. Het is o.a. hier in het zuiden ook een groot probleem dat (o.a.) juveniele slangen massaal platgereden worden op fietspaden (die bovendien in aantal en omvang overal lijken toe te nemen) Gladde slang. Onderaan het Maasbos leeft een kleine populatie van de gladde slang. Deze schuwe, niet giftige slang wordt 60-75 cm lang. Hij houdt van kleine struiken, lage begroeiing en van zon om zich op te warmen. De werkzaamheden nemen zo'n 3 weken in beslag en dienen tijdig klaar te zijn i.v.m. het voorkomen van verstoring van de gladde. De gladde slang is een slanke, niet-giftige slang. Ze is lichtbruin tot grijs, met op de rug twee rijen met vlekjes. Ze bereikt een lengte van maximaal 80 cm. Kenmerkend voor de gladde slang zijn de gladde schubben, de zwartbruine streep aan weerszijden van de kop, de gele ogen en ronde pupil gladde slang Vlaanderen (2016). waarnemingen, waaronder 40 van de gladde slang. Het is dan bekend dat de gladde slang voorkomt in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In 2009 verschijnt De amfi bieën en reptielen van Nederland, gebaseerd op 451.710 verspreidingsgegevens van amfi bieën en reptielen (Creemers & Van Delft, 2009)

Gladde slang - Waarneming

De gladde slang wordt voornamelijk met de adder verward. Beide soorten kunnen een overeenkomstige kleur vertonen. Het vlekkenpatroon kan, zeker bij contrastrijk getekende gladde slangen, enigszins aan een zigzagpatroon doen den-ken. Een duidelijk zigzagpatroon, zoals dat bij adders voor-komt, is echter nooit aanwezig. De gladde slang is slanke 20-NOV-2019 - De gladde slang is van oktober tot maart in winterslaap, onzichtbaar onder de grond. Dat betekent echter niet dat beheermaatregelen haar niet kunnen raken. Juist overwinteringsplekken zijn een kwetsbaar onderdeel van het leefgebied van deze karakteristieke soort van heide en hoogveen Deze waarnemingen worden in dit artikel gepresenteerd om de kennis over deze leeftijdsklasse te vergroten en daardoor de gladde slang beter te doorgronden. Subadulte gladde slangen zijn belangrijk voor het voortbestaan van een populatie. Kennis over subadulten kan daarom bijdragen aan de bescherming van de soort Gladde slang route. (GC6A23Z) was created by gelderse-1 on 1/21/2016. It's a Regular size geocache, with difficulty of 2.5, terrain of 1.5. It's located in Noord-Brabant, Netherlands.Deze Multi is een wandeling van ongeveer 5 kilometer door het leefgebied van de gladde slang en is uitgezet met toestemming van Mevr Seegers,.

De allereerste waarneming van de gladde slang op de Doorwerthsche Heide op 28 juli 2017. Ecoduct Wolfhezerheide belangrijk voor gladde slang. Hoewel waarnemingen tot 2017 volledig ontbreken, is het moeilijk voor te stellen dat de gladde slang in het verleden nooit aanwezig was op de Doorwerthsche Heide De Gladde slang is een vrij kleine, slanke slang (totale lengte: 50-70 cm) met een onopvallende overgang tussen het lichaam en de smalle kop. De rugzijde is meestal bruingrijs met twee rijen donkerbruine of zwarte vlekken. Een donkere band loopt vanaf het neusgat, door het oog, boven de mondhoek tot in de hals. De ogen zijn klein en hebben een ronde pupil

Gladde slang - Wikipedi

Zeldzame waarneming van Gladde slang in Eemerwaard - Eemvalle

Kenmerken slangen « Reactie #1 Gepost op: september 11, 2005, 23:48:15 pm » Ik heb een paar heel handige links destijds toegevoegd... link anders daar even naar door De gladde slang is een van de drie inheemse slangen die in Nederland en Vlaanderen voorkomen. De soort heeft een Europese beschermingsstatus en staat op de Rode Lijst in de categorie 'Bedreigd'. Deze slang leidt een zeer verborgen leven en geldt daardoor als moeilijk te vinden en te onderzoeken

De gladde slang houdt momenteel zijn winterslaap. Verder bloeit de haagwinde niet, maar draagt de plant wel vruchten. De gladde slang is een van de drie slangen die in Nederland voorkomen. Net als de meeste andere reptielen en amfibieën houdt de gladde slang nu een winterslaap Deze Monniksgier betrof de 3e waarneming voor Nederland. Bevond zich ongeveer 2 maanden geleden nabij Hellendoorn Vanaf heden is het ook mogelijk om vanuit Waarneming.nl een onjuiste determinatie te melden in het detailscherm van een waarneming staat rechts onder het kopje Contact de optie Rapporteer een (mogelijke) foute determinatie Hier kun je in een paar woorden aangeven wat het volgens jouw is en ook vooral waarom De gladde slang heeft door zijn ongekielde schubben een glad uiterlijk. Het is een soort die vrij verborgen leeft. Herkenning De gladde slang heeft door zijn ongekielde schubben een glad uiterlijk. Hij wordt nogal eens verward met de adder. Het verschil zit hem in: de ronde pupil; de duidelijk slankere bouw; een vlekken- of streeptekening in plaats van een duidelijke zigzagtekening; een.

Gladde slang . Op 17 oktober 2016 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de gladde slang vast. De gladde slang is een dagactieve, moeilijk waarneembare slangensoort met een duidelijke voorkeur voor droge, met zon beschenen terreinen zoals heidegebieden, bosranden en kalkgraslanden De gladde slang (Coronella austriaca) is een niet-giftige slang uit de familie toornslangachtigen en de onderfamilie Colubrinae.. Het is een van de drie soorten slangen die ook voorkomt in Nederland en België, naast de adder en de ringslang.De belangrijkste onderscheidende kenmerken van de gladde slang zijn de vrij uniforme bruine tot grijsbruine kleur, de gladde schubben, de donkere. Gladde slang In de Peel kun je eigenlijk maar één soort slang aantreffen: De gladde slang (Coronella austriaca), een onschuldige, niet giftige soort. Deze jaagt vooral op andere reptielen, met name de levendbarende hagedis (Zootoca vivipara), die vooral van heide en veengebied houdt en op open terrein en niet te dicht bos in de Peel nog vrij veel voorkomt, en ook wel in het aangrenzende.

Gladde Slang - forum

Afdeling Oost Groningen ZOEKEN; CONTACT; LID WORDEN; Beginpagina; informatie. contact en lidmaatschap; bestuu De slang wist zichzelf namelijk op ingenieuze wijze in een soort lasso te veranderen, waardoor hij toch gladde en steile palen kon beklimmen. Video We hadden niet verwacht dat de bruine nachtboomslang een weg rond het schot zou vinden, vertelt Thomas Seibert 1 33 De gladde slang in Overijssel Roy Dear, Mark Zekhuis & Jeroen van Delft De gladde slang is een zeldzame en bedreigde soort in Nederland. Door zijn onopvallende levenswijze kan hij lang over het hoofd worden gezien. Er worden dan ook regelmatig nieuwe kilometerhokken ontdekt en zelfs nieuwe uurhokken zijn voor deze soort nog wel te vinden Habitat: gladde slangen komen voor in gebieden met open terreinen, zoals heide, hoogveen en stuwwallen.Ze komen enkel voor op zandgronden. Voortplanting: Er is weinig bekend over het paringsgedrag van gladde slangen en wat hieraan vooraf gaat.Wel is bekend dat na een draagtijd van 3 maanden de jongen geboren worden. Het vrouwtje legt geen eieren maar is eierlevenbarend Gladde slangen hebben namelijk een handtekening in de vorm van de tekening in de nek waardoor individuen kunnen worden onderscheiden. Dus heeft u een waarneming met/zonder foto dan kunt u dit mailen naar: [email protected] Michael probeert een overzichtskaart te maken waarbij met het beheer van de heide rekening kan worden gehouden met de verschillende plekken waar de gladde slang gezien.

Gladde slangen (Coronella) zijn een geslacht van slangen uit de familie van de toornslangachtigen (Colubridae) en de onderfamilie Colubrinae.Er zijn drie soorten waarvan er twee voorkomen in Europa en Azië en één endemisch is in India.De gladde slang (Coronella austriaca) is een van de drie soorten slangen die voorkomt in België en Nederlan Waarnemingen van gladde slang in Noord-Limburg. Anoniem Wielewaal. Jrg. 65, nr. 2 p. 54 Geschreven in 1999. Gepubliceerd in 1999. Bewaren; Stuur door; E-mail een suggestie of opmerking. Plaatsen. Gladde slang Uiterlijke kenmerken Vrij kleine, rolronde slang. Lengte meestal 50-70 cm. In Nederland vrijwel nooit langer dan 65 cm. Kop klein en nauwelijks afgescheiden van het lichaam, kleine ogen met ronde pupil. Rugschubben glad, waardoor hij een glimmend uiterlijk heeft. Kleur en tekening variabel

Slangen - Wikipedi

 1. g van de gladde slang op de locatie die je noemt. Alvast.
 2. gen in Noord-Drenthe gaat het waarschijnlijk ook niet om een nieuwe en spectaculaire uitbreiding door de gladde slang, maar om populaties die jarenlang over het hoofd zijn gezien
 3. De gladde slang is een dunne middelgrote slang die een lengte kan bereiken van 80 cm. Ze hebben hun naam te danken aan hun gladde schubben. De gladde slang is bruinig van kleur met een onderbroken zigzag patroon op zijn rug. Ze hebben een ronde pupil (belangrijk kenmerk t.o.v. adder)
 4. De gladde slang is een kleine slang. Ze worden niet groter dan 60 cm hoewel er exemplaren gemeten zijn van 80 cm. Ze hebben een spitse snuit en in tegenstelling tot de adder ronde pupillen. De naam komt door zijn ongekielde schubben, waardoor de slang een glad uiterlijk heeft. De kleur van de gladde slang varieert van grijsachtig of bruin tot.
 5. gen gladde slang per jaar zoals gedocumenteerd in www.waarne

Gladde slang (foto: Marc de Clerck) rustige, droge en zonnige hellingen waar ook. voldoende schaduw is. Wanneer het te warm. of te koud wordt, kruipen ze weg in het zand. Gladde slangen zijn levendbarend: de embryo's. zijn niet omgeven door een eischaal, maar. door een vliesje en worden in het moederlichaam 'uitgebroed', zodat de jongen. Slangen (Serpentes) zijn een groep van aan hagedissen verwante reptielen die behoren tot de orde schubreptielen (Squamata). Alle soorten worden gekenmerkt door een naar verhouding zeer lang en dun lichaam en het ontbreken van ledematen. Slangen zijn duidelijk te onderscheiden van alle andere dieren en de meeste andere reptielen als krokodilachtigen, schildpadden enbrughagedissen Volgnummer: BC ( in te vullen door medewerker) Nationaal Park Veluwezoom Waarnemingenformulier voor hazelworm, ringslag, gladde slang en adder Datum: ____

Macrografie

Fietspaden dodelijke obstakels voor gladde slang op de Cartierheide. VIDEO BLADEL - Vrijwilligers van RAVON luiden noodklok over groeiende aantallen gladde slangen die worden platgereden door fietsers op de Cartierheide Op 30 januari 2020 zal Jack Feijen een lezing verzorgen over de gladde slang, tijdens onze maandelijkse open avond. De Gladde slang behoort tot de reptielen. Aan de orde komen de kenmerken en de soorten slangen die in Nederland voorkomen. Op de Gladde slang wordt vervolgens verder ingezoomd. Waar komt die naam vandaan? Wat is het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje Meer ruimte voor gladde slang in Cartierheide. BLADEL - Bladel kiest voor nieuwe trajecten en halfverharding van te vernieuwen fietspaden op de Cartierheide. De gemeente kiest niet voor beton, maar maakt ruimte voor onder andere de gladde slang

Gladde slang - RAVO

Gladde slang (Coronella austriaca) De gladde slang doet zijn naam eer aan door zijn ongekielde schubben, waardoor deze een glad uiterlijk heeft. Het lichaam van de gladde slang is vrij slank en heeft een bruine of grijzige kleur met vlekken- en streeptekens. De gladde slang kan 70 tot 80 cm lang worden en in vergelijking met de ringslang is dat de helft kleiner Bergeijk (Noord-Brabant, Nederland) | Wandelroute 1015716 | 10,53 km | Gladde slang en bosvlinder | Wandelen in Bergeij De Gladde slang is een vrij kleine, slanke slang (totale lengte: 50-70 cm) met een onopvallende overgang tussen het lichaam en de smalle kop. De rugzijde is meestal bruingrijs met twee rijen donkerbruine of zwarte vlekken. Een donkere band loopt vanaf het neusgat, door het oog, boven de mondhoek tot in de hals

De Gladde slang. In ons land komen drie soorten slangen voor. Twee daarvan zijn algemeen bekend, namelijk de Adder (Vipera berus) en de Ringslang (Natrix natrix). De derde soort die hier voorkomt is de Gladde Slang (Coronella austriaca). Van de Gladde Slang weten we nog niet zo erg veel In Nederland kennen we een drietal soorten slangen: de meest bekende, de ringslang, de adder en tot slot de meest zeldzame, de gladde slang. Die laatste had ik waarschijnlijk nog nooit gezien; een vluchtige waarneming van een grote slang zonder ring daargelaten (ik was op de fiets en het beest kroop snel weg); dat zou een gladde slang geweest kunnen zijn maar gezien het habitat is het toch.

De gladde slang, de minst bekende slang van Nederland

 1. De gladde slang is een niet-giftige uit de familie gladde slangen.. De belangrijkste onderscheidende kenmerken van de gladde slang zijn de vrij uniforme bruine tot grijsbruine kleur, de gladde schubben, de donkere vlekkenrijen op de rug en staart, de eivormige kop met met een ietwat spatelvormige snuit, gele ogen en een ronde pupil
 2. gladde slang. (Coronella austriaca) slange
 3. De gladde slang verstopt zich namelijk graag onder bladeren of ander plantenmateriaal. Vanwege haar schutkleur vind je haar dan heel moeilijk. Op de kop van de gladde slang zit een donkere vlek, als een soort kroontje. De naam komt van de gladde schubben. De twee andere slangen hebben op hun schubben een klein richeltje
 4. gsstatus en staat op de Rode Lijst in de categorie Bedreigd'. Deze slang leidt een zeer verborgen leven en geldt daardoor als moeilijk te vinden en te onderzoeken
 5. Gladde slangen (Colubridae): gladde slang (Coronella austriaca) · zuidelijke gladde slang (Coronella girondica) · Dolichophis caspius · pijlslang (Dolichophis jugularis) · Eirenis modestus · vierstreepslang (Elaphe quatuorlineata) · Elaphe sauromates · Algerijnse toornslang (Hemorrhois algirus) · Hemorrhois hippocrepis.

Deze slang is niet giftig en veel zeldzamer dan de 'gewone' gladde slang (Coronella austriaca), die in grote delen van Europa leeft. De zuidelijke gladde slang komt voor in delen van Mediterraan Europa in de landen Spanje, (inclusief Gibraltar), Portugal en zuidelijk Frankrijk.Op Sicilië komt de soort niet voor, hoewel dit lange tijd wel werd aangenomen De gladde slang voelt zich thuis tussen de heide en in de bosrand. Hij kan uitgroeien tot een slang van 60 centimeter en wel twintig jaar oud worden. Vlak bij de informatiestand wordt een jong kronkelend slangetje waargenomen. Aanwezigen komen aanlopen om het te filmen en te fotograferen De databanken van het Natuurhistorisch Genootschap en RAVON in Limburg leverden nieuwe gegevens van Gladde slangen na 1995 op. Deze waarnemingen nuanceren de bewering dat de Gladde slang mogelijk is verdwenen van de Brunssummerheide. In dit artikel worden alle gegevens van na 1990 nog eens op een rijtje gezet. Reactie Gladde slang Slangen in Nederland? Jawel, naast de ringslang en adder woont ook de gladde slang in ons land. De gladde slang wordt gemiddeld zo'n 60 centimeter lang. Het is een wurgslang en dat betekent dat hij dus niet giftig is. Nog meer goed nieuws: hij is niet agressief en vlucht liever dan dat hij vecht

De gladde slang Ervaringen met een mysterieus reptiel. Er komen in Nederland en Vlaanderen drie slangensoorten voor: de adder (de enige inheemse gifslang), de ringslang en de gladde slang. Mede door zijn erg verborgen levenswijze is de laatstgenoemde het minst bekend Gladde slang. De gladde slang jaagt vooral op andere reptielen, met name de levendbarende hagedis (Zootoca vivipara), die vooral van heide en veengebied houdt en op open terrein en niet te dicht bos in de Peel nog vrij veel voorkomt, en ook wel in het aangrenzende boerenland. De slang wordt zo'n 50 a 80 cm groot De familie van de gladde slangen is vrij groot. Maar vele slangen hebben tijdens de vele jaren verschillende namen gekregen. Dat komt omdat men niet goed wist bij welke groep ze nu eigenlijk hoorden. Toch is dit de grootste slangenfamilie die er is

RAVON Verspreidingsatlas Coronella austriaca - Gladde slang

 1. De gladde slang is een niet-giftige slang uit de familie toornslangachtigen en de onderfamilie Colubrinae
 2. De ringslang is een niet giftige, watergebonden slang. Hij heeft ronde pupillen en twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de kop. Herkenning De ringslang is een watergebonden slang. Hij heeft ronde pupillen, gekielde schubben en twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de kop. Het is de grootste slang in Nederland (tot 1,20 m). Hij is niet giftig en bijt zelfs niet als hij gevangen.
 3. der reptielen voorkomen dan in de rest van Europa
 4. Gladde slang in aanvalshouding Beschrijving: De gladde slang is een dunne middelgrote slang die een lengte kan bereiken van 80 cm. Ze hebben hun naam te danken aan hun gladde schubben. De gladde slang is bruinig van kleur met een onderbroken zigzag patroon op zijn rug. Ze hebben een ronde pupil (belangrijk kenmerk t.o.v. adder). Op de flanken.
 5. Gladde slang Als dit je eerste bezoek is, bekijk dan even de veel gestelde vragen door op de FAQ link hierboven te klikken. Om berichten te bekijken selecteer je een forum in het onderstaande overzicht
 6. Gladde slang De gladde slang is is een slanke, niet-giftige slang. Ze is lichtbruin tot grijs, met op de rug twee rijen met vlekjes. Ze bereikt een lengte van maximaal 80 cm en is daarmee de kleinste slang van ons land
 7. Herken de gladde slang (Coronella austriaca) De gladde slang is dagactief, maar is erg moeilijk om waar te nemen. Je hoeft er niet op uit te trekken bij zonovergoten weer, maar wacht beter op lichte bewolking met eventueel wat regen. In het voorjaar, wanneer de mannetjes een vrouwtje zoeken, is je kans om een gladde slang te spotten het grootst

Adder - Wikipedi

 1. De NDFF Verspreidingsatlas is mogelijk gemaakt door BIJ12, het Flora Fonds in beheer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Fondsen KNNV
 2. Beschrijving. De gladde slang (Coronella austriaca) is een slanke, niet-giftige, betrekkelijk kleine slang met een rolrond lichaam.De maximale lengte bedraagt ongeveer 75 cm; volwassen vrouwtjes zijn gemiddeld wat groter dan mannetjes. De kop is eivormig met een beetje spitse neuspunt
 3. gladde slang. Lennvinn. op 23-10-2020 Deel op Facebook Deel op Twitter De gladde slang in het Brachterwald (v.m. militair Depot) Lees meer. 0 x 76 Gladde slang Reptielen en amfibieën Swalmen militair depot Blijf op de hoogte. Houd mij per mail op de hoogte van nieuwe.
 4. gen concentreren zich in de heidegebieden van de provincie Limburg: op het Kempisch Plateau en het noordwesten van de provincie
 5. g van een.
 6. gsstatus en staat op de Rode Lijst in de categorie 'Bedreigd'. Deze slang leidt een zeer verborgen leven en geldt daardoor als moeilijk te vinden en te onderzoeken. Tot in de jaren 1950 is weinig over de soort in
 7. Deze slang van de zandgronden leeft vooral op de Veluwe, in Drenthe en in de zand-natuurgebieden in Noord-Brabant. In die laatste provincie wordt al sinds 2006 gewerkt om een beter leefgebied voor de gladde slang de creëren. Met succes, want in verschillende natuurgebieden zijn de aantallen van de gladde slang toegenomen
File:Coronella-bissGladde Slang; het buitenbeentje van de NederlandseGladde slang - Coronella austriaca - WaarnemingFoto - Gladde slang - Coronella austriaca - WaarnemingGymnasium Camphusianum Gorinchem

Kleine slang van bij ons. De gladde slang is een kleine ringslang die onder meer in België leeft. Hij wordt dikwijls verward met de adder. Maar er is een duidelijk verschil: de gladde slang herken je aan de donkere streep op zijn kop, van de neus tot de nek en door het oog geen Gladde slangen aanwezig zijn, ze zijn immers buiten dit onderzoek wel waargenomen. De Gladde slangen zijn in het grenspark vooral langs wandelpaden en wegen aangetroffen. Een mogelijke reden dat tijdens het onderzoek geen slangen waargenomen zijn, is dat Gladde slangen over het algemeen lastig waar te nemen zijn De Russische rattenslang kan erg groot worden (tot max. 2,50 m). De soort is in 1994 in Nederland geïntroduceerd nabij Vliegveld Eelde. Herkenning De Russische rattenslang is een zeer forse, niet-giftige wurgslang die een lengte kan bereiken van maximaal 2,5 meter, maar in Nederland meestal kleiner blijft. De slang is bijna geheel zwart van kleur met een dunne, grillige gele of witte. Gladde slangen vertaling in het woordenboek Nederlands - Engels op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen

 • Best selling consoles.
 • Electric skelter.
 • Mario pet Tekenen.
 • Ilex verticillata giftig.
 • Document scannen als PDF.
 • Studio ORKA Inuk.
 • Ruddervoorde nieuws.
 • Avatar Netflix remake release date.
 • Funda Stadskanaal.
 • Rijst met cashewnoten en groenten.
 • Slingeren atletiek.
 • Opvouwbaar bad.
 • 18 rozen bestellen.
 • Pools russische oorlog 1920.
 • Religieuze winkel Den Bosch.
 • Studio flitser.
 • Sorghum AH.
 • Grieks gehakt BBQ.
 • Autoroute kastelen Vorden.
 • Kapsels voor Dun haar 50.
 • Les over licht.
 • Koekjestaart trein.
 • Kledingwinkel Buitenpost.
 • Hoe werkt een fonteinpomp.
 • Hoe herken je een fossiel.
 • Leren koeien melken.
 • Son quotes love.
 • Cobb tips.
 • Huis 600 m3 voorbeeld.
 • Toerisme vlaams brabant wijn.
 • Beste wodka voor cocktails.
 • Mummie maken.
 • Vluchten Transavia Griekenland.
 • 2 manieren voor een magische ring.
 • Wiki website.
 • Aanhechting bicepspees onderarm.
 • Heavyweight MMA.
 • Hardware review sites.
 • PNG bestand openen.
 • Faye Resnick House.
 • Gaskachel binnen.