Home

HAN APA in tekst

Nu verkrijgbaar: De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs. Deze tweede editie is op 15 juni 2018 verschenen als gratis download en in een ringband - handig om tijdens het schrijven van een tekst bij de hand t APA maakt geen gebruik van voet- of eindnoten voor bronvermelding. Het is wel toegestaan voor een korte toelichting op de tekst. In de tekst zelf wordt een korte verwijzing naar de gebruikte bron opgenomen (zie Citeren en parafraseren) en in de bronnenlijst de complete beschrijving (zie Bronnenlijst) Je kunt ook het boekje de APA richtlijnen uitgelegd aanschaffen. De tweede editie (2018) van deze handleiding is beschikbaar als gratis download of te koop in een ringband (handig om tijdens het schrijven van een tekst bij de hand te houden) voor € 3,95 via Studystore en in de HAN Campusstore

APA: Amerika vs. Nederland Voor de uitleg op deze website zijn de Amerikaanse APA-richtlijnen als uitgangspunt genomen. Op enkele punten wordt hiervan afgeweken als de richtlijn in het Engelse taalgebied vanzelfsprekend is en in het Nederlands niet De APA-stijl schrijft voor dat je de indirecte bron in de tekst vermeldt in combinatie met geraadpleegde bron. De plek van de bron bij meerdere alinea's Wanneer je meerdere keren gebruikmaakt van dezelfde bron in een alinea of paragraaf, zal je iedere keer de bronvermelding moeten opschrijven

Een uniforme stijl maakt teksten en vooral bronvermeldingen overal ter wereld herkenbaar. Er zijn meerdere stijlen voor het opstellen van een wetenschappelijke tekst. Naast APA zijn dat bijvoorbeeld MLA, Chicago, Harvard en Vancouver. De APA-richtlijnen worden wereldwijd door veel hogescholen en universiteiten gebruikt, ook in Nederland The APA-Team is Arjan Doolaar, informatiespecialist van de studiecentra van de HAN University of Applied Sciences. Blogberichten worden gepubliceerd in samenwerking met collega-informatiespecialisten en de Werkgroep APA. Soms wordt advies gevraagd aan de Amerikaanse APA Style experts Plaats van bronvermelding in de tekst volgens de APA-stijl. Gepubliceerd op 22 maart 2016 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 1 oktober 2019. Als je veel gebruikmaakt van bronnen, moet je hiernaar vaak verwijzen in je tekst. Het uitgangspunt is dat je beter te vaak naar een bron kunt verwijzen dan te weinig Een bronnengenerator is een handige tool die je helpt met het correct vermelden van je bronnen.. Je vult het formulier in met informatie over de bron, zoals de auteur(s), titel en publicatiedatum. De tool maakt er dan automatisch een correcte bronvermelding van, zowel voor je literatuurlijst als de verwijzing in de tekst

Volgens de APA-richtlijnen moet in de tekst kort naar een bron worden verwezen door de auteur en het jaar van publicatie te vermelden. Iedere bron waarnaar in de tekst wordt verwezen moet terugkomen in de literatuurlijst aan het einde van de tekst. Vice versa geldt hetzelfde: iedere bron in de literatuurlijst moet in de tekst zijn genoemd Voorbeeld APA-stijl: powerpoint of hand-outs. Gepubliceerd op 2 september 2015 door Koen Driessen. Bijgewerkt op 9 november 2018. Voor een powerpoint of hand-outs van een college hangt de manier van noteren volgens de APA-stijl in de bronnenlijst af van de toegankelijkheid. Zijn de powerpointslides wel of niet toegankelijk voor de lezer Auteursrecht, copyright, Open inhoud, afbeeldingen, fotomateriaal. Op de meeste foto's en andere afbeeldingen die op internet staan berusten rechten

Bron met meerdere auteurs in APA. Gepubliceerd op 8 december 2017 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 5 december 2019. Zodra een bron meerdere auteurs heeft moet je werken met het &-teken Ondersteuning bij literatuuronderzoek voor HAN pedagogiek studenten, door de HAN studiecentra. Skip to main content. It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. Kennisclip APA in de tekst Catalogus HAN Studiecentra. Voornamen en achternamen in APA. Gepubliceerd op 28 november 2017 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 23 augustus 2019. In de APA-stijl schrijf je de voornamen van auteurs nooit voluit en voeg je geen titels toe zoals PhD of MSc. Tussenvoegsels (zoals 'van' en 'van der') voeg je samen met de achternaam en je sorteert de literatuurlijst op alfabetische volgorde van de achternaam van de eerste.

APA-richtlijnen - HAN University of Applied Science

 1. Voorbeeld APA-stijl: Interview. Gepubliceerd op 14 september 2015 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 23 oktober 2018. Als je naar interviews verwijst volgens de APA-stijl kun je dit op twee manieren doen. Welke manier je moet kiezen, hangt ervan af of je zelf het interview hebt gehouden of dat je verwijst naar het interview van iemand anders
 2. bronvermelding in de tekst - deel 2; de bronnenlijst - deel 3; informatie: waar vind je alles over APA - deel 4; Wil je de weblecture in zijn geheel bekijken, kies dan voor de totale clip. Wil je de aparte onderdelen (nog eens) bekijken, kies dan voor de deelclips
 3. APA- bronvermelding in de tekst . Een werkstuk of onderzoek verschijnt niet uit het niets. Je zult daarbij gebruik maken van de kennis en het werk van anderen. Voor je lezer (wellicht ook onderzoeker) is het van belang om te weten waar je die kennis vandaan hebt gehaald
 4. Lees hier verder voor uitzonderingen bij bronvermeldingen in de tekst, zoals wanneer de auteur of het jaartal niet bekend zijn of wanneer je naar een website verwijst. Lees hier ook over het toepassen van de APA-regels in de literatuurlijst en hier over het opmaken van figureren en tabellen volgens APA
 5. g over de naam van de nieuwe onderne

HAN Studiecentra - APA: Vraag en antwoor

 1. The APA-Team is een initiatief van de studiecentra van de HAN_ University of Applied Sciences en op geen enkele wijze geautoriseerd door of gerelateerd aan The American Psychological Association (APA) of The APA Style Blog. Contact: auteursrecht@han.n
 2. In de tekst verwijs je dan met auteursna(a)m(en) van het artikel en jaar van het boek. In de referentielijst wordt dan duidelijk in welk boek het artikel staat. Als paginanummers ontbreken maak dan gebruik van de nummers van het hoofdstuk en paragraafnummers, bijv
 3. Inkorten van tekst uit een citaat. Wil je een gedeelte van de tekst in het citaat in weglaten, dan moet je rekening houden met de volgende regels: bij het inkorten van enkele woorden plaats je het beletselteken: . . . (3 puntjes ieder gescheiden door een spatie). bij het inkorten met een hele zin plaats je 4 puntjes, ieder gescheiden door een.

APA Basis - Libguides at HAN University of Applied Science

Omdat de APA-methode is ontwikkeld in de Verenigde Staten, zijn ze gericht op de Engelse taal. Voorheen waren de tussenvoegsel hét grote verschil tussen de Nederlandse en Engelse richtlijnen. Vanaf 2018 worden de tussenvoegsels op dezelfde manier weergegeven als in Engelstalige teksten Voetnoten in een tekst vermelden. Voetnoten zijn erg handig voor het vermelden van aanvullende informatie en bronnen onderaan een pagina van een tekst. Meestal zullen redacteuren aangeven om informatie die tussen haakjes komt te staan als.. RectificatieOp 3:30 staat een foutief voorbeeld van een bronnenlijst. De bronnenlijst moet op alfabetische volgorde worden opgemaakt. Voor meer informatie wi..

HAN Studiecentra - APA: Amerika vs

Algemeen 1 Worden bij APA voet- en eindnoten gebruikt? APA maakt geen gebruik van voet- of eindnoten voor bronvermelding. In de tekst zelf wordt een korte verwijzing naar de gebruikte bron opgenomen en in de bronnenlijst de complete beschrijving (zie De APA-richtlijnen uitgelegd, Checklist: nr. 6).De reden hiervoor is economisch: het spaart papier uit Paginanummers citeren in APA. Paginanummers zijn een klein maar belangrijk onderdeel van veel APA-citaten. Gelukkig zijn paginanummers meestal alleen nodig aan het einde van een zin wanneer er naar een specifieke bron wordt verwezen. Bij.. APA style help 6th edition resources, inclusief de oude blogposts, nog toegankelijk tot en met augustus 2020. Voor een Nederlandstalige hulpgids, ga naar de APA handleiding 6e ed., van de Universiteit Tilburg. Ook handig: The APA Team Blog van de HAN (NB voor informatie over APA 7 gebruik de richtlijnen van de derde editie). APA-Stijl 6e ed. Over het algemeen worden online afbeeldingen op dezelfde manier behandeld als figuren. Het refereren naar online afbeeldingen/figuren in APA style gaat als volgt: 1. geef de afbeelding/figuur een nummer, introduceer de afbeelding/figuur in de tekst en verwijs naar de bron (met daarbij de naam van de auteur, het jaar en indien mogelijk een pagina)

Verwijzingen in de tekst volgens de APA-regel

 1. Het systeem van de APA voor het verwijzen naar literatuur, gebruikt de zogenaamde author/date methode voor de verwijzingen in je tekst. Bijvoorbeeld: (Golden & Brown, 2005).Of: Golden en Brown (2005) toond en aan . . . Bij letterlijke citaten noem je in de tekst ook de pagina waarop het citaat staat: (Golden & Brown, 2005, p. 23).Of: Golden en Brown (2005, p
 2. APA stijl: Verwijzen naar bron in tekst De APA schrijfstijl is de standaard in met name sociale wetenschappen. Naast uitgebreide regels omtrent taalgebruik en tekstopbouw, heeft de APA richtlijn een aantal regels met betrekking tot bronvermelding en -verwijzing
 3. Nederlandstalige APA-handleiding. De APA-richtlijnen nader uitgelegd Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs. NVB. APA Stye. APA6. APA pagina van de HAN. Noot. Naast de APA style bestaan er ook andere manieren van citeren, bijvoorbeeld de Harvard Referencing Style of de MLA Citation Style

APA citation guidelines. APA Style is widely used by students, researchers, and professionals in the social and behavioral sciences. The Scribbr APA Citation Generator automatically generates accurate references and in-text citations for free In sommige letterendisciplines, in het bijzonder die disciplines die sterk op de sociale wetenschappen georiënteerd zijn, wordt de zogenaamde APA-stijl gehanteerd, ontwikkeld door de American Psychological Association. In deze stijl wordt uitgegaan van een lijst met aangehaalde werken aan het eind van de tekst. Verwijzingen in de tekst - Hierbij wil ik graag weten hoe het IN DE TEKST wordt verwezen en hoe het uiteindelijk in de LITERATUURLIJST wordt opgenomen. - Het is in de APA-Stijl Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

In het e-boekje APA Style Guide to Electronic References (6th ed., 2012) wordt expliciet ingegaan op het verwijzen naar online bronnen. Refereren in APA-stijl. APA is een auteur-datumsysteem. Dit houdt in dat in de tekst naar een bron wordt verwezen met de achternaam van de auteur(s) en het jaar van publicatie Poelmans, P. & Severijnen, O. (2013 ). De APA-richtlijnen: over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: Coutinho. LITERATUURLIJST In de literatuurlijst moeten de bronnen terug te vinden zijn waar in de tekst naar wordt verwezen. Het is één lijst die begint op een nieuwe pagina Je kunt het verwijzen in de tekst het beste als volgt aanpakken: Vermeld direct de bron zodra je informatie uit de literatuur gebruikt. Wacht daarmee bijvoorbeeld niet tot het einde van een alinea. Door de tekst handig te laten doorlopen, kun je dan meestal de bron duidelijk houden zonder dat je deze steeds moet herhalen. Een voobeeld

Door gebruik te maken van een uniforme stijl zijn teksten en bronvermeldingen overal ter wereld herkenbaar. Binnen Hogeschool Rotterdam maken we onder andere gebruik van de APA-richtlijnen (editie 6), afkomstig van de American Psychological Association. Let op: Bronvermelding in voetnoten is binnen de APA-verwijsstijl niet toegestaan De tekst fungeert namelijk als toelichting of ondersteuning op de tabel of figuur. Verwijzen in de tekst naar een tabel, figuur of afbeelding. Maak je gebruik van tabellen, figuren of afbeeldingen, dan dien je hier in de lopende tekst altijd naar te verwijzen. Hierdoor weet de lezer op welke tabel of figuur de tekst betrekking heeft De APA heeft hier handig op ingespeeld en kent nu ook een leidraad voor het verwijzen naar deze bronnen. Verwijzing in de tekst Wanneer je een bericht op social media citeert, is het gebruikelijk om de bronvermelding tussen haakjes te zetten als persoonlijke communicatie, gevolgd door de datum of het jaartal

The APA Team: Plaats bronverwijzing in tekst

moeten cursief zijn (APA 6: 4.21). Gebruik geen cursief voor onderschriften en Griekse letters (APA 6: 4.21) en afkortingen. • Tabellen en grafieken moeten altijd een koptekst bevatten die de lezer in staat stelt om de tabel of grafiek te begrijpen en te interpreteren zonder de tekst van het artikel te lezen Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 6th edition van de publication manual van de APA Een website citeren in APA stijl. Als je een gewone webpagina, een blog, een boek dat niet in fysieke vorm verschenen is of een forumbericht in APA-stijl wilt citeren, dan heb je het juiste artikel gevonden. Het enige wat je hoeft te doen.. VERWIJZINGEN IN DE TEKST . Bij een verwijzing in de tekst wordt in . alle talen. eerst het voorvoegsel genoemd. Of het (eerste) voorvoegsel met een hoofdletter geschreven wordt hangt bij APA 6th ervan af hoe de auteur zijn naam in de betreffende publicatie heeft opgegeven. Zie APA style blo Verwijzen in de tekst volgens de APA regels De tekst hieronder is gebaseerd op de Publication Manual of the American Psychological Association 7th edition (verschenen oktober 2019). Verwijzingen in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuur terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst aan het einde van het artikel

Onderstaande websites bevatten unieke voorbeelden (bijv. verwijzen naar plaatjes, tweets, blogposts). Een compleet overzicht van de Vancouver stijl is te vinden bij Imperial College London.; University College London geeft kort het belang van correct citeren weer en komt met een grote lijst met voorbeelden in Vancouver én Harvard Stijl!; Of raadpleeg de (beknopte) informatie op Wikipedia. De APA-conventie Literatuurverwijzingen vind je op twee plekken in je scriptie terug, namelijk in je tekst en in je literatuurlijst. In de tekst gebruik je referenties om al jouw uitspraken, veronderstellingen en achtergrondideeën te kunnen verantwoorden. Hier volstaat een korte verwijzing. De uitgebreide verwijzin Volgens dit (nummer-verwijs)systeem verwijzen nummers in de tekst (bij voorkeur in superschrift, maar tussen haakjes mag ook) naar de lijst van aangehaalde werken aan het eind van de publicatie. Bij verwijzing naar meerdere bronnen tegelijkertijd, worden opeenvolgende nummers gescheiden door een koppelteken 2-3 en niet-opeenvolgende nummers door een komma 2,6

Plaats van bronvermelding in de tekst volgens de APA-stij

Deze notatie doe je volgens de APA-richtlijnen. Deze richtlijnen kun je zien als een profiel voor de opmaak van je resultaten. De richtlijnen worden heel streng nageleefd, dus het is essentieel dit goed uit te voeren. Voorbeeld rapportage Pearson Correlatie in APA Leer binnen 2 minuten hoe je een bronvermelding en bronnenlijst via de APA stijl maakt in Microsoft Wor Op zoek naar een passende opleiding op hbo, posthbo of master niveau in voltijd, deeltijd of duaal? Kies voor een opleiding aan de HAN Voor het maken van bronvermeldingen zijn richtlijnen opgesteld. Voor wetenschappelijke publicaties bestaan de APA-richtlijnen. Bij het verwijzen naar bronnen in de lopende tekst is geen onderscheid in gedrukte of digitale bron. Er is wel een onderscheid tussen (1) in eigen woorden weergeven van een bron of (2) het letterlijk citeren van een bron

Scribbr APA Generator - Genereer bronnen in APA-stij

APA - citeren parafraseren en bronnenlijst - MM0003Didactief | Zeven tips voor een (winnend) profielwerkstuk

Video: Bron met meerdere auteurs in APA - Scribb

MYRKI MIKROBRYG - ETIKETTERPPT - les 6 - bronnen, structuur PowerPoint PresentationBlack Ingvars - Här Kommer Pippi Långstrump - YouTubeIdéer til studentaktiviteter i Canvas / InnsiktTortur-nei frå APA | Tidsskrift for Norsk psykologforening
 • Bruna Openingstijden.
 • Permanente bewoning recreatiewoning Apeldoorn.
 • Isle of Skye corona.
 • Deurbel zwart.
 • Happycopy den haag.
 • Restaurant Zuid Gent.
 • Groeilamp groenten.
 • Anorganisch biologie.
 • Alpecin Shampoo Kruidvat.
 • Faye Resnick House.
 • Drfone wondershare con.
 • Werken voor tv.
 • Pertinent Vertaling.
 • H10 Costa Adeje Palace TUI.
 • Hells Angels South East.
 • Mariah Carey 2019.
 • Fundering natuursteen terras.
 • Artlantis upgrade.
 • Natuurdocumentaire Nederland.
 • BMX stuntfiets.
 • Bombardement dresden tweede wereldoorlog.
 • Dark Souls 2 wiki.
 • Afspraak maken oogarts tilburg.
 • Stichting Leeuw donateur.
 • Uitkering aanvragen.
 • Landal Hellendoornse Berg plattegrond.
 • Zolder inrichten kasten.
 • Gele jas C&A.
 • Skillshare faq.
 • Leren handgrepen Stuva.
 • Complete duikuitrusting.
 • Caspar David Friedrich De eenzame boom.
 • CB600F PC36 onderdelen.
 • Turkse ontbijt.
 • What is a TIF file.
 • Polisvoorwaarden prolife.
 • Tekst typen in Word.
 • Dierengeluiden eekhoorn.
 • Goedkoop overnachten Valkenburg.
 • Elektrische haard GAMMA.
 • Faro scanner huren.