Home

Present continuous uitleg

Engels » Present continuous

Present continuous (t

Simple Present - Present Continuous wanneer gebruik je de Simple Present iets gebeurt regelmatig of is routine (I always cycle in the weekends.) signaalwoorden: always, every day, never, occasionally, often, on Tuesdays, seldom, sometimes, twice a week, usuall Uitleg Present Perfect en (Present) Perfect Continuous De Present Perfect gebruik je: - als het niet om de handeling zelf (in het verleden) gaat, maar om het resultaat ervan (nu): Voorbeeld: I have bought a new bicycle (ik beschik nu dus over een fiets). - als iets in het verleden begonnen is en nog steeds voortduurt present continuous vraagzinnen (uitleg) Vorm van de present continuous in vraagzinnen: am: I: werkwoord: ing: are: you/we/they: werkwoord: ing: is: he/she/it: werkwoord: ing: Gebruik van de present continuous: Je gebruikt de present continuous om: aan te geven dat iets NU aan de gang is Bij de tegenwoordige tijd heb je in het Engels keuze uit twee tijden, de present simple en de present continuous. Present simple. Wordt gebruikt als iets een gewoonte of een feit is of als iets regelmatig (niet) gebeurt. In het laatste geval komen vaak woorden voor als usually, often, always, never, sometimes voor in de zin

Present Simple of Present Continuous. Vul de juiste vorm van het werkwoord in. Kies uit Present Simple of Present Continuous. ) Terug naar uitleg. About; Powered by Engels Gemist Terug naar uitleg Uitleg over hoe je de Present Simple en de Present Continuous gebruikt en wat het verschil is tussen deze 2 tegenwoordige tijden

The present continuous (also called present progressive) is a verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now, either at the moment of speech or now in a larger sense. The present continuous can also be used to show that an action is going to take place in the near future Present Continuous De Present Continuous gebruik je: 1. als iets nu gebeurt (vaak met signaalwoorden: at the moment, listen, now, etc.) 2. als iets vaak gebeurt waar je je aan ergert (vaak met signaalwoord always) 3. als iets in de nabije toekomst plaatsvindt. Je vormt de Present Continuous door: I am + werkwoord + -ing I am walkin Present Continuous oefeningen (I am going) met bevestigende, vragende en ontkennende zinnen. Oefen Engelse grammatica in het Engels Klaslokaal Filmpjes en liedjes over de Present Continuous Op YouTube zijn veel filmpjes te vinden waarin de present continuous wordt behandeld, zoals deze van Mr. Bean , waar de -ing vorm benoemd wordt ('he is packing his suitcase') of deze van Mr. Bean waarin eerst uitleg wordt gegeven en waar de -ing vorm vervolgens ook benoemd wordt d.m.v. zinnen die de leerlingen mee kunnen lezen

Present Simple uitleg - YouTube

Present continuous - Engels leren, onlin

 1. Uitleg over de Present Continuous.Kijk voor meer op www.engelsgemist.n
 2. Present perfect continuous in gebruik. Hoe het niet moet: They have come to this restaurant for years. He has waited here for an hour. He has gone to evening classes. Dit zijn namelijk acties die nog niet afgerond zijn en invloed hebben op het heden. Hier gebruik je dus niet de present perfect maar de present perfect.
 3. Present simple - present continuous - online uitleg Engelse grammatica. Op deze pagina vind je online uitleg over de present simple en de present continuous / progressiv
 4. De 'present simple' en de 'present continuous' hebben allebei te maken met de tegenwoordige tijd, alleen wanneer moet je nou de 'present simple' gebruiken en wanneer de 'present continuous'? In deze video geven we daar een uitleg over en laten we je zien hoe het precies zit
 5. Voor de komende lesuren zullen wij ons volledig focussen op de 'Present Continuous'. Op deze website zullen jullie aan de gang gaan met opgaven. Hierbij bied ik ook ondersteunende uitleg aan jullie aan, waardoor jullie zo hopelijk beter kunnen werken aan jullie opdrachten
 6. Uitleg In het Engels gebruik je de Present Continuous als je praat over iets wat nu aan de gang is, wat je op dit moment aan het doen bent. In moeilijke woorden noem je het de 'duurvorm', omdat het nog steeds voortduurt; het is nog steeds bezig

Present Continuous Engelse grammatica E

 1. Present Continuous - uitleg . Gebruik. De Present Continuous gebruik je in de volgende gevallen: Wanneer iets NU aan de gang is. Vb: I am playing at the moment. Wanneer je je ergert aan iets dat vaker gebeurt. Vb: He's always smoking. Wanneer iets in de nabije toekomst zal plaatsvinden
 2. Praten over iets dat nu aan de gang is: present continuous - uitleg Kijk wat deze mensen aan het doen zijn: They are dancing. He is cycling. He is cooking. He is driving his car. She is drinking. She is shopping. Deze mensen zijn op dit moment allemaal iets aan het doen. Als je wilt praten over iets da
 3. Als eerste gaan we een filmpje bekijken om het verschil uit te leggen tussen de Present simple en Present Continuous. 2.Als tweede krijg je de uitleg en maak je hier 2 bijpassende opdrachten bij. 3.Na de opdrachten kijken we of je het allemaal hebt begrepen d.m.v een tussentijdse toets

Present continuous - Engels VMB

Present continuous . Gebruik: De Present continuous gebruik je als iets nu aan de gang is: In tijdblak: I am reading He is working We are learning . Vorm: BE (am/is/are) + werkwoord + -ing . Spellingsveranderingen: To make We are making homework Als een WW eindigt op een 'stille -e' dan valt de e weg Present continuous 5. Matching_MTYyNzc= Level: advanced. We can use the present continuous to talk about the past when we are: telling a story: The other day I'm just walking down the street when suddenly this man comes up to me and asks me to lend him some money [DKB url=http://www.engelsgemist.nl/present-continuous-1/ text=Exercise 1″ desc= type=large color=red opennewwindow=no width=120. Present continuous ***** Gebruik Wanneer iets in de nabije toekomst zal plaatsvinden. Het gaat dan om dingen die afgesproken zijn (bijvoorbeeld een afspraakje, een concert of een verjaardag). Vorm Een vorm van het werkwoord to be + een werkwoord met -ing. Voorbeelden Later on I'm seeing Bill

Present Continuous - Meester Gij

We use am / is / are + being + verb3 (past participle) to form present continuous passive. Forming passive with explanations, examples and exercises online for ESL EFL students and teacher Present continuous exercises. Simple present and present progressive exercises affirmative, negative, interrogative. Elementary level esl, esol, ielts. Index of contents. Present continuous - level 1 Lower intermediate Intermediate exercises Advanced exercises Home. Worksheets - handouts Oefening 1 kies tussen de present simple en present continuous (languageguide-online.com) Oefening 2 geef aan of het de present simple of continuous is Oefening 3 meerkeuze kies de juiste tijd , Oefening 4 idem , Oefening 5 choose the correct form Oefening 6 kies de juiste vorm Invuloefeningen: present simple - present continuous De theorie over de tijden van de present is voor veel leerlingen moeilijk, en daarom is het heel belangrijk om vooral veel te oefenen.Hieronder geven we extra uitleg over een aantal tijden die vaak verward worden, namelijk de present simple en de present continuous, de present simple en de present perfect simple en de present perfect simple en present perfect continuous Past Continuous - Grammatica Engels De Past Continuous wordt gebruikt in de verleden tijd. Je kunt de Past Continuous gebruiken als er een activiteit in het verleden heeft plaats gevonden. Het moet dan wel een tijdje hebben geduurd. Vormen van de Past Continuous

Engels - Present continuous - deel 2 - EngelsAcademie

De present continuous (of present progressive) is een tijd om over dingen te praten in het heden waarbij je de nadruk wil leggen op de duur van een actie. Als je meer wil weten over deze tijd kan je naar deze pagina gaan. Hier vind je een uitgebreide uitleg wanneer je deze tijd juist gebruikt, hoe je die vormt en je vindt er ook voorbeelden De present simple en de present continuous worden allebei gebruikt om acties en gebeurtenissen te beschrijven die in de tegenwoordige tijd gebeuren. Beide gevallen worden voor verschillende situaties gebruikt. Present simple: wordt gebruikt wanneer er wordt gesproken over gewoontes, routines of dingen die niet veranderen We can use the present continuous to talk about arrangements (plans which you have organised) in the future. My brother is playing football with his friends tonight. I'm going to the cinema at the weekend. Are you having a party for your birthday? Be careful! We usually use the present continuous when the activity has been arranged

The Passive Voice with Present Continuous

Present perfect, simple, continuous: uitleg en verschillen

This is Present continuous uitleg by LvL on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Wanneer gebruik je de present simple, present continuous, present perfect simple en de present perfect continuous? In dit artikel leggen we de vier Engelse tijden van de present stap voor stap ui Present tense 1 MultipleChoice_MTYyMzQ= Present tense 2 GapFillTyping_MTYyMzU= Level: advanced. We can use present forms to talk about the past: when we are telling a story: Well, it's a lovely day and I'm just walking down the street when I see this funny guy walking towards me. Obviously he's been drinking, because he's moving from side to.

Present Perfect Continuous Engelse grammatica E

Video met uitleg over Present continuous; Video's met uitleg over Present continuous; Oefening met video's over Going to a Place' Oefening Fill in the present continuous - affirmative and full forms; Oefening ill in the present continuous - negative and full forms; Oefening Fill in the present continuous - interrogative (questions) Past simple. De past perfect continuous wordt in het Engels gebruikt om gebeurtenissen te beschrijven die gebeurden tot een andere gebeurtenis in het verleden begon. Hoe wordt de past perfect continuous gevormd?: Om de past perfect continuous te vorm wordt de past perfect van het werkwoord to be gebruikt, gevolgd door de present participle van het hoofdwerkwoord (verb + -ing) Present simple gebruik je voor iets dat een gewoonte (bijv. wij eten 's avonds om half 6) of een feit (bijv. het regent nu buiten) Present continuous gebruik je om iets aan te geven dat je van plan bent (bijv.ik ga straks het gras maaien), om aan te geven dat iets nu aan de gang is (bijv Hoe vorm je de present simple (gewone, enkelvoudige tegenwoordige tijd)? De present simple vorm je door de infinitief te nemen zonder to. Op deze basisregel bestaat maar één standaard uitzondering. Bij de 3de persoon enkelvoud (he, she, it) moet je achteraan een -s toevoegen. Dit geeft voor het werkwoord to look volgende vervoeging: I look

Present simple vs Present continuous - Lesmateriaal - Wikiwijs

simple present versus present continuous - Bas Trimbo

Bij deze oefening moet de Past Continuous worden ingevuld, dus WAS/WERE + Werkwoord+ING Je kunt eventueel terug om de uitleg van de Past Continuous nog eens door te nemen The present perfect continuous is used to refer to an unspecified time between 'before now' and 'now'. The speaker is thinking about something that started but perhaps did not finish in that period of time. He/she is interested in the process as well as the result, and this process may still be going on,. Present simple vs present continuous ppt 1. Present Simple vsPresent Continuous 2. Present simple use• To talk about habits and routinesEg: She usually works at home. They always walk to school. I never eat meat. 3. Present continuos use• To talk about something that is happening at the moment, now.Eg: I am paying attention to the teacher.

Present Continuous - oefening 2 - Digischoo

Uitleg Can, May, Must, Shall, Will and Do: altijd gevolgd door inf zonder TO Hulpwerkwoorden: Het hele werkwoord (infinitive) krijgt meestal TO Lees verder... Meer Ezelsbruggetjes voor gramma WILL and BE GOING TO for future intentions. Will (future simple) is used to express future intentions that are decided at the time of speaking (spontaneous offers, promises and decisions):. Come on, I'll help you with those bags. (seeing that someone is struggling with their shopping bags) Be going to is used to express future intentions that have already been decided before the time of speaking De toekomende tijd (future tense) is eigenlijk helemaal geen aparte tijd, maar gewoon een vorm van de tegenwoordige of verleden tijd. Je maakt hem door shall/will of would toe te voegen. Ook de Present Simple en de Continuous worden gebruikt om de toekomst te beschrijven. Hieronder kun je de Future oefenen Uitlegvideo over de Present Perfect. Hoi, ik ben Tim Buis van Engels Gemist. Op mijn site www.engelsgemist.nl kan je uitleg vinden van alle grammatica-onderwerpen. Present Continuous. Present Continuous. Docent: anoniem . Past Continuous. Past Continuous. Docent: anoniem . Past Perfect

Korte uitleg. Past Simple: gebruiken wanneer het duidelijk verleden tijd is. Present Perfect: gebruiken wanneer er een verbinding met het heden is In de zin staan vaak woorden zoals FYNE JAS: For + tijdsbepaling Yet Never Ever Just Already Since+ tijdsbepaling. Toon alle vragen <= => We (SEE) a nice film on TV last night 'to go' vervoegen - Engelse werkwoorden vervoegd in alle tijden met de bab.la werkwoordenvervoeger Ik heb met school de present simple,present continuous, past simple, past continuous. Ik heb hier aantekeningen van maar die zijn het tegenovergestelde van wat in mijn boek staat. Ik heb ook op verschillende sites gekeken maar de sites zeggen allemaal iets anders. Er zijn ook sites die ik niet begrijp omdat dat te moeilijk word uitgelegd. Kan iemand mij de goeie uitleg simpel uitleggen Present Continuous. De Present Continuous wordt gemaakt met het hulpwerkwoord am/are/is + een werkwoord dat eindigt in -ing.. 1 De Present Continuous wordt het meest gebuikt bij gebeurtenissen die aan de gang zijn als je erover praat

1. Present continuous voor ToekomstIn het vorige hoofdstuk leerde je al dat je toekomstige tijd aan kangeven met will of to be going to. Daar komt er nog een bij: presentcontinuous.Hoe maken?Bij de aantekening over past continuous heb je gezien dat je 3dingen nodig hebt:1 Present Continuous. (= onvoltooid tegenwoordige tijd) Je gebruikt de onvoltooid tegenwoordige tijd om te zeggen dat iets nu bezig is. Er staan in de zin vaak woorden die aangeven dat het nu bezig is. Voorbeelden van deze woorden zijn: - now The Present Continuous is used to denote: 1) an action going on at the present moment. Key example: Children are going to school now. For study: Look out of the window in the morning hey welkom bij de uitleg van de present continous. lees het goed door en probeer daarna de oefeningen. De shit-s geld hier niet. je gebruikt de present continous bij: 1. iets dat nu gebeurt 2. een tijdelijk iets 3. een geplande afspraak in de toekomst

Grammatica: Present Continuous uitgelegd door Meester Gijs

We use Present Continuous Passive for actions happening right now or in progress at the moment of speaking when we want to focus attention on the person or thing affected by the action, when the subject is unknown, unclear or irrelevant Plaats de signaalwoorden bij de juiste werkwoordvorm. Kies uit present simple of present continuous. Learn with flashcards, games, and more — for free Conjugate the English verb study: indicative, past tense, participle, present perfect, gerund, conjugation models and irregular verbs. Translate study in context, with examples of use and definition Conjugate the English verb sing: indicative, past tense, participle, present perfect, gerund, conjugation models and irregular verbs. Translate sing in context, with examples of use and definition Oefeningen Oefening 1 (kies was / were) Oefening 2 (meerkeuze) Oefening 3 (zet het werkwoord in de Past Continuous) Oefening 4 (maak zinnen met de Past Continuous) Oefening 5 (zet het werkwoord in

Microsoft Word - Present Continuous All Forms Exercise 1.doc Author: Seonaid Bell Created Date: 7/7/2008 12:00:00 AM. Present simple / present continuous. Present simple: Digischool.nl: uitleg present simple in het Nederlands + 6 oefeningen.; MeesterGijs.nl: uitleg present simple in het Nederlands (met filmpje) + 8 oefeningen en een kwis

Present Continuous - oefening 1 - Digischoo

Past continuous: Digischool.nl: uitleg past continuous (ook in combinatie met past simple) in het Nederlands + 1 oefening.; MeesterGijs.nl: uitleg past continuous (ook in combinatie met past simple) in het Nederlands (met filmpje) + 4 oefeningen en een kwis.; Present continuous (future) Digischool.nl: uitleg present continuous in het Nederlands + 3 oefeningen will, going to, or present continuous? An exercise by Montse Morales for The English Learning Website . Write the verb in the Future, going to or Present Continuous Exercise.Click on the words in the correct order to make negative sentences in the Present Continuous Tense. Tip! If you have no idea what word should go next, you can click on all the words one by one Simple Present or Present Progressive, Englisch Grammar Exercises Onlin

Talking about the future in English. Many students use only will or going to in order to talk about the future. However, it's very common to use the present continuous to talk about the future, in the case of arrangements that are planned: + I'm having dinner with friends tonight. + She's meeting David at the train station tomorrow. - He isn't coming to the party PRESENT CONTINUOUS. Uitleg: je kunt de present continuous als je iets NU aan het doen bent: 'I am fishing. ' = 'Ik ben aan het vissen .'. Je maakt de present continuous met: De juiste vorm van to be (am, is, are) Het hele werkwoord van wat je aan het doen bent + 'ing' Extra uitleg op jouw moment. Present simple & present continuous. Present simple & present continuous In deze video worden de present simple en de present continuous in het kort uitgelegd in het Nederlands. Geef een reactie Reactie annuleren. Disclaimer en Cookies; Meest bekeken. Zullen of zoude

Simple Present en Present Continuous uitleg en oefeninge

The continuous aspect is constructed by using a form of the copula, to be, together with the present participle (marked with the suffix -ing). It is generally used for actions that are occurring at the time in question, and does not focus on the larger time-scale. For example, the sentence Andrew was playing tennis when Jane called him In het tweede geval wordt 'to be' gevolgd door een ander werkwoord, 'walking'. In dit geval is 'to be' dus het hulpwerkwoord. Er zijn verschillende werkwoordstijden die gemaakt worden met behulp van het werkwoord 'to be': de present continuous, de past continuous, de present perfect en de past perfect

Uitleg Present Perfect en (Present) Perfect Continuous

Simple Present Present Progressive; in general (regularly, often, never) Colin plays football every Tuesday. present actions happening one after another. First Colin plays football, then he watches TV. right now. Look! Colin is playing football now. also for several actions happening at the same time. Colin is playing football and Anne is watching. Signal word Some English verbs, which we call state, non-continuous or stative verbs, aren't used in continuous tenses (like the present continuous, or the future continuous). These verbs often describe states that last for some time. Here is a list of some common ones: Stative (or State) Verb List

present continuous vraagzinnen uitleg - Bas Trimbo

Present simple or continuous? choose! exercise 1. English tenses: present simple or continuous? multiple choice exercise 1 . Choose the correct verb form (answers below the exercise) 1 What do you do / are you doing? I watch / am watching tv. 2 I don't work / am not working on Sundays (present continuous) 14 2c De onvoltooid tegenwoordige tijd: de present simpleen de present continuous 16 2d De voltooid tegenwoordige tijd (present perfect simple) 18 2e De voltooid tegenwoordige tijd: de present perfect simpleen de present perfect continuous 20 2f De onvoltooid verleden tijd (past simple) 2

7 Great Activities to Teach the Present Progressive: Posterklas 4T Periode 2 | Juffrouw EngelsActivity sheets, posters and colouring sheets

Tijden vergelijken: Present simple of present continuous

Toekomst: Present Continuous - uitleg; Toekomst: BE GOING TO - uitleg; FUTURE - uitleg; Uitleg Toekomst (future) Uitleg Toekomst (future) (vervolg) Uitleg future; Uitleg future; Uitleg future simple; Oefeningen. Present Continuous - oefening 1; Present Continuous - oefening 2; Be going to - oefening; Will, shall - oefenin Vanwege het feit dat de tijd Present Perfect Continuous aangeven dat verlengde de actie plaatsvindt in real time, en het feit dat het beroep bekend de spreker, zoals herhaaldelijk gebeurd in het verleden en blijft nu gebeuren, dit is vaak verward met Present Continuous en Present Simple Maar om het juiste moment te kiezen, zult u niet moeilijk zijn als je niet vergeten dat de Present Perfect. French Grammar: The Present Continuous - [ÊTRE EN TRAIN DE] + Infinitive la grammaire française: le présent continu - [être en train de] + l'infinitif. In English, we use the Present Progressive tense to talk about actions that are occurring at this moment in time

11Презентация на тему: &quot;De simple past Gebruik en vorm van

Uitleg Present Simple en Present Continuous . De Present Simple ('gewone vorm') gebruik je: - als de handeling regelmatig terugkomt (bijv. 'every Monday' of 'usually'); - als je een feit wilt uitdrukken (de tijd speelt geen rol) Blijkbaar mag de Present Perfect (simple) niet gebruikt worden voor 'duration from the past until now' maar moet daarvoor de PP Continuous gebruikt worden. Ik kom dit onderscheid op geen enkele Nederlandse site (ihkv Engelse les) tegen, voor zover ik kan nagaan. Ik hoor graag je commentaar Present Perfect Continuous: Geeft aan dat iets nog niet afgelopen is. Have/has been + ing I have been walk ing all day. I have been read ing a book

 • Crimping Ethernet cable.
 • Print a pokemon card.
 • Kampioen veldrijden dames.
 • Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.
 • Algehele anesthesie.
 • Jamie Oliver Mexican.
 • Où vendre ses vêtements Nantes ?.
 • Divergent personages.
 • Insecten cocon.
 • Lord of the Rings dekbedovertrek.
 • Domaine Long Pré Stavelot.
 • Lunch to go Amersfoort.
 • Foto's haargroei na chemo.
 • Spinazie met spekjes en aardappelen.
 • Spinazie met spekjes en aardappelen.
 • Buienradar Ouddorp 24 uur.
 • Forza garantie.
 • The Vampire Diaries.
 • Restaurant met speeltuin Noord Limburg.
 • Bulten Doetinchem.
 • Drone piloot worden Defensie.
 • Ionisatie energie boor.
 • WSV Apeldoorn Volleybal.
 • Pokémon decks.
 • Gaskachel binnen.
 • Gemeente Rotterdam urgentie aanvragen.
 • Bluetooth speaker BCC.
 • Vochtwerende coating buitenmuur.
 • High tea op het water.
 • Cijfers naar letters code.
 • Best wireless earbuds.
 • Vacation franchise.
 • Oosterlicht Vianen lwoo.
 • PTSS triggers.
 • MIM HARDCASE.
 • Chris Brown wiki.
 • Stella McCartney Kids Outlet.
 • Pokemon rom HeartGold SoulSilver.
 • Luizen in de middeleeuwen.
 • Summertime covers.
 • Overlijdensberichten De Meern.